> Vermogen verdient een organische benadering
Governance

Vermogen verdient een organische benadering

Wij zien het vermogen van ANBI’s en CBF-erkende organisaties als een ecosysteem. Een structuur die bestaat uit verschillende met elkaar interacterende elementen, zoals inkomsten, bestedingen en kostenpercentages. Met governance bedoelen wij het regisseren en coördineren van al deze aandachtspunten tot een uitgebalanceerd en organisch geheel.

Wij passen onze expertise en dienstverlening aan op de specifieke rechtsvorm, de omvang en de daarmee samenhangende verplichtingen van uw organisatie. Zo creëren we een overzichtelijk landschap waarin ú de koers uitzet en wij het noodzakelijke werk verrichten. Daar horen uiteraard ook thema’s als compliance en het afleggen van verantwoording bij.

  • Middels ons ‘vier ogen-principe’ adviseren wij over de verplichtingen van bestuurders en over een logische rol- en taakverdeling binnen de organisatie
  • Wij bieden ondersteuning bij het opstellen van uw jaarverslag, inclusief onderwerpen als risicobeheer en impactmeting
  • Wij zorgen ervoor dat alle documentatie eenvoudig voor u is terug te vinden
  • Via Mijn Orchestra, uw persoonlijke en veilige online omgeving, kunnen alle daartoe bevoegde personen op ieder moment actuele gegevens inzien

Vermogen verdient een organische benadering
Meer weten?