Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Maximering periodieke giften wekt verbazing in filantropiesector

Volkomen onverwacht kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s vanaf 2023 te willen maximeren tot €250.000 per huishouden, per jaar. Dat is opmerkelijk omdat in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen door het kabinet wordt erkend. In de beleidsvisie van het kabinet op dit punt staan drie brede…

Volkomen onverwacht kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s vanaf 2023 te willen maximeren tot €250.000 per huishouden, per jaar. Dat is opmerkelijk omdat in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen door het kabinet wordt erkend. In de beleidsvisie van het kabinet op dit punt staan drie brede speerpunten van de overheid. Eén daarvan is het stimuleren van geefgedrag. Dat het kabinet nu in de belastingplannen voor 2023 voorstelt de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s te maximeren, lijkt daar haaks op te staan.

Diverse koepels in de filantropiesector, waaronder Goede Doelen Nederland en FIN als leden van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, vrezen dat giften van royale gevers zullen afnemen met alle gevolgen voor maatschappelijke doelen van dien. Zo zegt Goede Doelen Nederland op haar website: “Juist ten tijde van crises zijn ook royale giften van groot belang. Het gaat hier specifiek om periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar, essentieel voor de doorlopende financiering van bijvoorbeeld, voedselbanken, noodhulp of medisch wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat er ook huishoudens zijn die verschillende goede doelen steunen en daarmee boven een bedrag van €250.000 per jaar kunnen uitkomen.”

Andere keuzes

Goede Doelen Nederland stelt dat uit eigen ledenonderzoek blijkt dat de hoogste periodieke gift per jaar aan een goed doel rond de twee ton ligt, maar het kan best zijn dat de betreffende gever daarnaast ook aan andere goede doelen geeft. Die giften worden als het aan het kabinet ligt bij elkaar opgeteld en het bedrag boven de € 250.000 wordt dan uitgesloten van giftenaftrek. De kans is groot dat mensen dan andere keuzes gaan maken en minder maatschappelijke doelen gaan steunen. De gevolgen hiervan voor de samenleving zullen dan uiterst pijnlijk zijn, zoals: minder ondersteuning voor de meest kwetsbaren, minder armoedebestrijding, minder voedselbanken en minder noodhulp, aldus Goede Doelen Nederland.

Pleiten voor maatwerk

Verenigd binnen SBF zullen de brancheorganisaties ervoor blijven pleiten dat de huidige giftenaftrek intact moet blijven. De SBF-partners hebben zich in het verleden ook al verzet tegen generieke maatregelen die volgens de overheid zonder aanzien des persoons zouden bijdragen aan bestrijding van misstanden. De partners pleiten, ook in dit geval, voor maatwerk in toezicht en eventuele ingrepen, in plaats van maatregelen die de gehele sector van goed doen (onbedoeld) treffen.

De exacte uitwerking van de maximering wordt binnenkort bekend gemaakt. SBF en haar partners, maar ook Orchestra, houden de vinger nauw aan de pols.

Author: Edwin Venema