Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Goede doelen

Chari-specialist Orchestra kent alle ins & outs van goede doelen

Als gespecialiseerd charity office werken wij alleen voor charitatieve organisaties, zoals goede doelen die fondsen werven onder het publiek. Daardoor hebben we veel kennis van hun dagelijkse praktijk. Of het nu om vermogensbeheer, de financiële en projectadministratie of de governance gaat. Het toezicht goed regelen is daarbij cruciaal, want goede doelen opereren nu eenmaal in een glazen huis als het om publieke verantwoording gaat. Daarbij speelt ook het verlagen van kosten en het verhogen van het doelbestedingsbudget – en de impact van elke geefeuro – een grote rol.

Onze kennis delen we graag met al onze goede doelenklanten en we adviseren hen ook proactief, bijvoorbeeld bij nieuwe wetgeving of voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van ‘Mijn Orchestra’. Als specialist zitten wij er bovenop.

Onderstaande klanten hebben erin toegestemd dat wij hun naam en logo op deze pagina tonen. Onderaan vindt u interviews met enkele klanten: hierin vertellen ze o.a. hoe Orchestra hen helpt te ontzorgen bij de realisering van hun maatschappelijke missie.