Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Vermogensbeheer

Brede regie over beleggen, treasury en liquiditeiten

Voor veel vermogensfondsen staat het waardevast instandhouden van het vermogen en hiermee de continuïteit van de doelstelling op lange termijn centraal. Hierbij past een stabiel rendement afgestemd op het budget van het vermogensfonds tegen zo laag mogelijke én voorspelbare kosten.

Orchestra is een 100% onafhankelijke vermogensbeheerder. Doordat wij geen bank, broker of fondsaanbieder zijn, worden wij uitsluitend door onze klanten beloond met een vaste jaarlijkse vergoeding, géén percentage over het vermogen. Wij verdienen niet aan de omvang van het door ons belegde vermogen, niet aan transacties. De stichtingen zijn onze klant, niet hun vermogens. Deze aanpak levert enorme toekomstige rendementsvoordelen op; ook voor u!

Aan de hand van een vooraf afgesproken beleggingsprofiel, gewenste risico’s en gekozen asset-allocatie geven wij met ons eigen team van beleggingsprofessionals invulling aan het te voeren beleggings- of treasurybeleid en aan de afspraken van de beleggingsovereenkomst.

process

We hebben een institutionele benadering: een consistent beleggingsproces waarbij het belang van vermogensbehoud én de langetermijnfocus centraal staan.

Wij managen en beperken de risico’s gecombineerd met een passend rendement.

Wij zijn onafhankelijk, verdienen niet aan transacties en rekenen alleen een lage vaste beheervergoeding voor onze dienstverlening.

Wij werken met een zeer ervaren en efficiënte organisatie en hebben voor het verlenen van onze vermogensbeheerdiensten vergunningen van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. Én we zijn aangesloten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en DSI.