Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Bestuursopvolging: durf te leren

Onze maatschappij is zich in rap tempo aan het inrichten langs allerlei compliance- en governance-regels. Maar net zoals banken nog steeds moeite hebben met het op orde brengen van alle klantdossiers, zo is het naar alle waarschijnlijkheid ook voor onze ruim veertigduizend ANBI’s niet heel simpel om ‘eventjes’ te voldoen aan alle nieuwe wetten en…

Onze maatschappij is zich in rap tempo aan het inrichten langs allerlei compliance- en governance-regels. Maar net zoals banken nog steeds moeite hebben met het op orde brengen van alle klantdossiers, zo is het naar alle waarschijnlijkheid ook voor onze ruim veertigduizend ANBI’s niet heel simpel om ‘eventjes’ te voldoen aan alle nieuwe wetten en regels. Of om het bestuurlijke stokje over te geven aan een nieuwe generatie.

Transitie naar jongere bestuurders

De transitie van bestuur van onze stichtingen naar jongere, maatschappelijk geëngageerde bestuurders, is een grote uitdaging. Het stokje (mogen) overnemen van het bestuur van een stichting die de afgelopen decennia keurig geld uitgaf, maar op veel vlakken niet voldoet aan de huidige wensen en eisen van de maatschappij, wordt al maar minder voor de hand liggend. Besturen doen we er met z’n allen bij, dat is zelfs een vereiste voor het mogen zijn van een goed doel. Je moet het goed bedoelen. Maar het is wél steeds minder vrijblijvend. En, o ja, de organisatie moet professioneel gerund worden. Ga er maar aanstaan.

Hoe te beginnen als jonge bestuurder

Maar waar en hoe te beginnen als je nu gevraagd wordt bestuurder te worden van de ‘stichting van je oom’, waar jaarlijks een leuk bedrag wordt uitgegeven aan wat aanvragen uit de buurt, die de stichting bij tijd en wijle via de post bereiken? Waar vind je dan zo maar even de tijd om dat kleine baken van altruïsme in onze samenleving te voorzien van allerlei documenten, processen, beleidsplannen, activiteitenoverzichten en publicatieplichtige documenten? Wat doet zo’n organisatie nu allemaal fout in haar goed doen, dat er zoveel professionaliteit moet worden geïnjecteerd?

Gewoon beginnen

Mijn advies: neem de tijd, durf het wél aan als bestuurder en begin. Maar voel je niet verplicht om het allemaal binnen twee maanden op orde te hebben. Vind ook hardop, dat de vorige bestuurders niet per se iets te verwijten valt, omdat zij het (nog) niet allemaal op orde hadden. Het kan een bestuur niet aangerekend worden dat het niet alles ineens beter weet te maken, maar wél dat het bestuur er niets mee gedaan heeft of van heeft gevonden.

Hart én hoofd

Schroom ook niet om onvermijdelijke kosten te maken om de zaken beter op orde te krijgen. Neem iemand in dienst om de boel te stroomlijnen onder toezicht van het bestuur; schakel hulp in van een filantropieadviseur om eens mee te denken of er nog andere ‘sprongen naar voren’ te benoemen zijn, bijvoorbeeld in de definitie van de doelstellingen. Omarm verzakelijking van de organisatie zodat deze de volgende keer wél makkelijk over te dragen is aan de nieuwe bestuurder(s). Maar vooral: have a plan, vind er vooral wat van, notuleer dat zorgvuldig en blijf alsjeblieft ambassadeur van het onderliggende doel. Blijf geld uitgeven aan de doelen waar je je met passie voor wilt inzetten. Blijf vooral goed doen, dan doe je het al best goed.

De maatschappij verlangt alles, maar u als bestuurder moet het dan allemaal wel eventjes doen… een gespreid bed zorgt al snel voor veel minder onrust.


Raad & daad

Nadenken over de bestuursopvolging? Orchestra helpt u met raad en daad. Neem contact met ons op voor nader advies en ondersteuning: contact@orchestra-contact.com

Auteur: Orchestra