Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Geven in Nederland 2022: huishoudens geven minder, bedrijven meer

Geven aan het goede doel deden we in 2020 ietsje meer dan in 2018: Nederland doneerde in totaal €5,6 miljard. Dat blijkt uit het vorige week gepubliceerde onderzoek Geven in Nederland 2022: het tweejaarlijkse macro-economische overzicht van de filantropie in Nederland, samengesteld door het Centrum voor Filantropische studies aan de VU. Er zijn echter ook…

Geven aan het goede doel deden we in 2020 ietsje meer dan in 2018: Nederland doneerde in totaal €5,6 miljard. Dat blijkt uit het vorige week gepubliceerde onderzoek Geven in Nederland 2022: het tweejaarlijkse macro-economische overzicht van de filantropie in Nederland, samengesteld door het Centrum voor Filantropische studies aan de VU. Er zijn echter ook dalende trends, waarvan sommige onder invloed van de pandemie: een kleinere bijdrage van de huishoudens werd gecompenseerd door een grotere bijdrage van bedrijven. Ook daalden de giften als percentage van het Bruto Binnenlands Product van 0,8 naar 0,7% en zakte het vrijwilligerswerk wat in. In dit artikel vindt u de highlights van het onderzoek.

Wie geven er in Nederland?

Bedrijven en huishoudens zijn samen goed voor bijna 80% van alle giften (ca. €4,2 miljard). Daarnaast zijn er giften uit de kansspelen (€572 mio. = 10%), de fondsen (€391 mio. = 7%) en uit nalatenschappen (€388 mio. = 7%).

Aan welke doelen geven wij?

“Gezondheid” is “Kerk en levenbeschouwing” als favoriete doel voorbijgestreefd:

 1. Gezondheid (favoriet bij bedrijven en nalatenschappen)
 2. Kerk en levensbeschouwing (favoriet bij huishoudens)
 3. Internationale hulp (favoriet bij kansspelen)
 4. Maatschappelijke en sociale doelen (favoriet bij fondsen)
 5. Milieu, natuur en dieren
 6. Overige doelen
 7. Sport en recreatie
 8. Cultuur
 9. Onderwijs & onderzoek

Pandemie als spelbreker

Over de invloed van de pandemie(maatregelen) zeggen de onderzoekers: “De crisis heeft filantropen, fondsen en maatschappelijke organisaties geconfronteerd met een toenemende hulpvraag, nieuwe noden, lockdowns en andere beperkende maatregelen.”

Deze invloed hebben de onderzoekers bij alle geefbronnen proberen in kaart te brengen.

Trends huishoudens (€2 miljard):

 • lichte daling: fondsenwerving belemmerd door lockdown, met name huis-aan-huis-collecte, geven op straat en events
 • giften in de vorm van geld lopen terug, met name voor Kerk & levensbeschouwing
 • plussen waren er voor de vaste periodieke overschrijving en de kleding in containers
 • meer giften voor lokale goede doelen
 • totale bestedingen gedaald, met name door forse daling bij de gezondheidsfondsen a.g.v. pandemie
 • het vertrouwen in goede doelen tijdens pandemie hoger dan ervoor

Trends vermogensfondsen (€0,4 miljard):

 • bestedingsbudget en doelen niet veranderd door pandemie
 • meer flexibiliteit in het financierings- en donatiebeleid voor de grantees

Trends bedrijven (€2,2 miljard):

 • bedrijfsgiften en -sponsoring zijn in 2020 gestegen
 • bedrijven zijn nu de grootste gevers geworden, voor de huishoudens
 • geefgedrag door pandemie getroffen bedrijven niet wezenlijk beïnvloed

Trends nalatenschappen (€0,4 miljard):

 • De inkomsten uit nalatenschappen stijgen door: de Gouden Eeuw van de filantropie

Trends Kansspelen (€0,5 miljard):

 • Sinds lange tijd lichte daling in afdrachten van loterijen

Trends vrijwilligerswerk:

 • 44% van de volwassen Nederlanders doet vrijwilligerswerk (niet: mantelzorg)
 • daling inzet van 52% naar 49% duidelijk gerelateerd aan pandemie

Hoe komt GIN tot stand?

De bijdragen van huishoudens en bedrijven worden geschat op basis van gewogen steekproeven. De cijfers over fondsen en nalatenschappen zijn gebaseerd op registerdata aangevuld met steekproeven. De onderzoekers spreken over hun resultaten als “onderschattingen”, met name met betrekking tot de cijfers van de bedrijven.

GIN wordt sinds 1995 uitgevoerd. De huidige cijfers komen uit de 13eeditie (2022) en hebben grotendeels (m.u.v. vrijwilligersgegevens) betrekking op gegevens uit het geefjaar 2020, het eerste corona-jaar.

Bron: Centrum voor Filantropische Studies, VU

Voor een beknopte samenvatting van GIN2022: klik hier

Voor de GIN-presentatie van onderzoeksleider prof. Bekkers: klik hier

Auteur: Edwin Venema