Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Niet meer álle stichtingen automatisch “hoog risico” witwassen en terrorismefinanciering

Anders dan in 2019 worden niet meer álle stichtingen automatisch als “hoog risico” aangemerkt als het gaat om voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Transparante ANBI’s, zoals goede doelen, die meedoen aan zelfregulering, hebben die kwalificatie niet meer. Dat blijkt uit het recente National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 die…

Anders dan in 2019 worden niet meer álle stichtingen automatisch als “hoog risico” aangemerkt als het gaat om voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Transparante ANBI’s, zoals goede doelen, die meedoen aan zelfregulering, hebben die kwalificatie niet meer. Dat blijkt uit het recente National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 die begin april naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. 

Alle 25.000?

De NRA’s zijn bedoeld als basis voor het risico-gebaseerde beleid ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Deze rapporten zijn opgesteld door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en actualiseren de NRA’s van 2019.  Toen werd de stichtingsvorm in algemene zin als “hoog risico” aangemerkt aangezien deze volgens de onderzoekers gemakkelijk gebruikt kan worden voor niet legale doeleinden. Nederland telt zo’n 25.000 stichtingen. Ze kunnen met weinig kosten en moeite worden opgericht; de oprichter hoeft maar één keer naar de notaris, waarna zonder tussenkomst van de notaris een bestuurswisseling kan plaatsvinden en er meestal geen sprake is van een verplichte verantwoording over de financiële gang van zaken. 

Zelfregulering en ANBI’s

De WOCD-onderzoekers hebben klaarblijkelijk geluisterd naar de forse kritiek uit met name de filantropiesector en geven nu aan dat niet voor álle stichtingen in Nederland geldt dat zij weinig transparant zijn over de herkomst en bestemming van hun financiën. ANBI’s bijvoorbeeld zijn verplicht om specifieke gegevens, waaronder een financiële verantwoording, op de eigen website te publiceren. Binnen het huidige systeem van zelfregulering voor filantropische organisaties zijn er ook stichtingen met een CBF-Erkenning. En dan bestaan er ook nog eens gedragscodes en kwaliteitsstandaarden voor een deel van de stichtingen, die ook zorgen voor een zekere mate van transparantie. 

Betalingsverkeer

Koepel Goede Doelen Nederland stelt op haar website: “Het is goed nieuws dat de onderzoekers waarde toekennen aan de zelfregulering in de sector en de CBF-Erkenning in het bijzonder. Het is nu aan een nieuw kabinet om opvolging te geven aan deze rapporten en te komen met een beleidsreactie. Goede Doelen Nederland zal mede op basis van deze uitkomsten bij de bij het betalingsverkeer betrokken partijen, zoals overheid, toezichthouder DNB en banken blijven aandringen op passende risico-gebaseerde controle van erkende goede doelen. Dit ligt in lijn met de standaard die de NVB heeft opgesteld voor de non-profit sector.”

Lees hier de volledige rapporten.

Wat is een NRA precies? Klik hier.

Auteur: Edwin Venema