Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Consultatieronde Commissie Normstelling: deadline 2 juli

De Commissie Normstelling legt aan de goede doelensector een aantal aanpassingsvoorstellen voor in de normen van de Erkenningsregeling. Deze Commissie, bestaande uit leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang en een aantal experts, houdt op dit moment een consultatie over de aanpassingen. Reageren kan tot 2 juli aanstaande. Het vaststellen van de normen van…

De Commissie Normstelling legt aan de goede doelensector een aantal aanpassingsvoorstellen voor in de normen van de Erkenningsregeling. Deze Commissie, bestaande uit leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang en een aantal experts, houdt op dit moment een consultatie over de aanpassingen. Reageren kan tot 2 juli aanstaande.

Het vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling van het CBF voor goede doelen gebeurt door een onafhankelijke Commissie Normstelling. De commissie is samengesteld uit voorzitter Hans Gortemaker en leden Bregje Krijnen, Joost van Lanschot, Jan Jaap de Graeff, Rob Dorscheidt en Ruud Kamphuis. Bij de samenstelling van deze commissie is gekeken naar de vertegenwoordiging van relevante belangen en expertise. Toezichthouder CBF bekleedt een advieszetel in de Commissie Normstelling om de afstemming tussen normstelling en toezicht te garanderen: dit is een extra zetel zonder stemrecht om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen.

Behalve wat mineure tekstuele aanpassingen van de A-, B-, C- en D-categorie normen, introduceert de Commissie Normstelling een nieuwe categorie normen speciaal afgestemd op het kleine particuliere initiatief. Dit zijn de kleinste organisaties met baten tot maximaal € 50.000. Deze vallen nu in categorie A. Dat zijn alle organisaties met opbrengsten tot maximaal € 100.000 per jaar.

In juli/augustus weegt de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig, en neemt vervolgens een besluit over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd. De aangepaste normen zullen op 1 oktober worden gepubliceerd, en gelden voor de Erkende organisaties per 1 januari 2023, aldus de Commissie.

Op de website van de Commissie Normstelling vindt u de consultatiedocumenten. Goede doelen kunnen reageren door een mail te sturen aan consultatie@commissienormstelling.nl.

Bron: CBF

Auteur: Edwin Venema