Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

UBO-register stichtingsbestuurders op slot voor brede publiek

Gegevens over bestuurders van stichtingen die zijn opgenomen in het zogenoemde UBO-register zijn niet meer toegankelijk voor het brede publiek. Het Europees Hof van Justitie heeft dat dinsdag besloten. Volgens Europese wetgeving moet iedere persoon die meer dan een kwart van de zeggenschap of aandelen over een bedrijf of stichting heeft, als Ultimate Beneficial Owner…

UBO-register

Gegevens over bestuurders van stichtingen die zijn opgenomen in het zogenoemde UBO-register zijn niet meer toegankelijk voor het brede publiek. Het Europees Hof van Justitie heeft dat dinsdag besloten. Volgens Europese wetgeving moet iedere persoon die meer dan een kwart van de zeggenschap of aandelen over een bedrijf of stichting heeft, als Ultimate Beneficial Owner (UBO) worden opgegeven. De Europese rechter vindt dat het openbaar stellen van stichtings-, bedrijfs- en persoonsgegevens via de website van de Kamer van Koophandel de grondrechten van de UBO’s schendt.

Het UBO-register is bedoeld om de financiering van terrorisme en het witwassen te bestrijden. Alle bestuurders van stichtingen en eigenaren van ondernemingen in de Europese lidstaten moeten zich verplicht melden bij dit register met onder meer hun naam, nationaliteit en woonplaats, waarmee inzichtelijk wordt welke personen ‘belanghebbende’ zijn. Vanuit de filantropiesector was hiertegen al ernstig bezwaar gemaakt, omdat bestuurders van een stichting of anbi bezwaarlijk als ‘eigenaar’ kunnen worden aangemerkt. De eigenaar is eerder ‘de samenleving’, dan een veelal pro bono opererende bestuurder.

Nadat een Luxemburgse vennootschap naar de rechter was gestapt tegen deze registratieplicht, oordeelde het Europees Hof dat er sprake is van een ernstige schending „van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens”. Het is volgens de rechter niet nodig voor witwasbestrijding dat EU-landen de stichtings- en bedrijfsinformatie voor het grote publiek toegankelijk maken. Het UBO-register mag vanaf nu alleen beperkt worden geraadpleegd: voor het opsporen van fraude. De Belastingdienst mag nog wel bij de gegevens.

Het schrappen van het openbare register betekent betere waarborgen voor de privacy van bestuurders, maar daarmee is de verplichte – en helaas administratief tijdrovende – inschrijving in het UBO-register bij de KvK voor bestuurders van stichtingen niet van de baan.

Auteur: Edwin Venema