Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Doorgeschoten derisking van banken voor non-profits nu beteugeld?

Bonafide klanten uit de non-profitsector, zoals goede doelen en vermogensfondsen, moeten eenvoudig een bankrekening kunnen openen en minder vaak lastige vragen van hun bank krijgen. Tegelijkertijd moeten banken het criminelen moeilijk maken om het financiële systeem te misbruiken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde begin september daartoe een aantal standaarden, waaronder een specifiek voor…

Bonafide klanten uit de non-profitsector, zoals goede doelen en vermogensfondsen, moeten eenvoudig een bankrekening kunnen openen en minder vaak lastige vragen van hun bank krijgen. Tegelijkertijd moeten banken het criminelen moeilijk maken om het financiële systeem te misbruiken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde begin september daartoe een aantal standaarden, waaronder een specifiek voor de non-profitsector, die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s uit te voeren. De goede doelen zijn er blij mee, maar juichen nog niet te vroeg.

 

Onevenredig intensief klantonderzoek

Op de proportionaliteit van het deriskingbeleid van banken ten aanzien van non-profits was op z’n zachtst gezegd wel wat aan te merken. Banken en betaaldiensten stellen de laatste jaren steeds hogere eisen aan hun klanten. Ze doen dat op basis van (hun interpretatie van) wet- en regelgeving die witwassen en terrorismefinanciering tegen wil gaan. En niet in de laatste plaats uit angst voor sancties van de financiële toezichthouders. De eisen gaan zo ver dat o.a. verschillende goede doelen onderworpen worden aan een onevenredig intensief klantenonderzoek door banken, moeilijk of geen nieuwe bankrekeningen meer kunnen openen of geen geld kunnen overmaken naar buitenlandse partners. 

 

Horendol van compliance-hoepels

De compliance-hoepels voor charitatieve organisaties maakten de bestuurders soms horendol. Daar zouden ze nu minder last van moeten krijgen, zo belooft de Nederlandse Vereniging van Banken. “Klanten uit de not-for-profit sector zullen straks minder last hebben van het klantonderzoek door de bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn. Dat blijkt uit de eerste Sector Standaard voor risicogebaseerd klantonderzoek bij not-for-profit organisaties van de Nederlandse Vereniging van Banken”, aldus de NVB in een persverklaring van 7 september.

 

Eerste stap

Margreet Plug, directeur-bestuurder van Goede Doelen Nederland: “De de-risking door banken is doorgeschoten. Gelukkig wordt dat inmiddels door betrokken partijen zoals het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de NVB en de banken zelf erkend. De gepresenteerde NVB-standaard specifiek voor de non-profitsector is een goede eerste stap om de impact voor onze sector, waar mogelijk, te verminderen. We zullen nauwlettend volgen welke uitwerking deze in de praktijk heeft. Zo nodig moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Het is positief dat er in het kader van de-risking waarde wordt toegekend aan de zelfregulering in de sector, zoals de CBF-Erkenning.”

 

CBF-Erkenning wordt meegewogen

De NVB-standaard helpt banken te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten. Als banken met deze standaard gaan werken is onder meer het hebben van de CBF-Erkenning voor goede doelen een risicoverlagende factor. Het klantonderzoek door banken moet hier dan rekening mee houden waardoor de impact op goede doelenorganisaties vermindert.

 

Kijk hier voor de volledige NVB- standaard voor de non-profit sector.

 

Bronnen: GDN, NVB

Foto: Eelco Dubbeling, directeur NVB (foto NVB)

 

Auteur: Orchestra