Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Deadline omstreden UBO-registratie nadert

De deadline van 27 maart voor de inschrijving van bestuurders van stichtingen in het zogenoemde UBO-register nadert. De bestuurders zijn daartoe wettelijk verplicht, ook al zwelt de kritiek op dit register weer aan. Werkgeversvereniging VNO-NCW riep recent zelfs op om de verplichte UBO-registratie uit te stellen. In Nederland wees de rechtbank de bezwaren af in afwachting van de…

De deadline van 27 maart voor de inschrijving van bestuurders van stichtingen in het zogenoemde UBO-register nadert. De bestuurders zijn daartoe wettelijk verplicht, ook al zwelt de kritiek op dit register weer aan. Werkgeversvereniging VNO-NCW riep recent zelfs op om de verplichte UBO-registratie uit te stellen. In Nederland wees de rechtbank de bezwaren af in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof. 

‘Hoger leidinggevenden’

De UBO-wetgeving is al geruime tijd van kracht, maar lang bleef het onduidelijk wat de status was van bestuurders van stichtingen aangezien zij geen ‘economisch belanghebbenden’ (ultimate beneficiary owners) zijn. Inmiddels wordt er – mede door lobby vanuit de filantropiesector – in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel onderscheid gemaakt tussen “economisch belanghebbenden” en “hoger leidinggevenden”. Bestuurders van stichtingen moeten zich inschrijven onder deze laatste categorie.

Mogelijk is de inschrijving al geregeld, maar zo niet dient deze vóór uiterlijk 27 maart aanstaande plaats te vinden. Dit kan middels deze link.

Opletten bij inschrijven! 

Let u bij de inschrijving op de volgende zaken:

  • Er is een belangrijke uitzondering: als de stichting of vereniging minder dan 4 statutaire bestuurders heeft én als deze bestuurders met elkaar de statuten kunnen aanpassen, dan moeten deze bestuurders als “UBO op basis van stemrecht” worden ingeschreven.
  • Check de statutaire bestuurders op de inschrijving van uw stichting of vereniging in het Handelsregister van de KvK en zorg ervoor dat dezelfde personen in het UBO-register worden opgenomen. Ter voorkoming van onduidelijkheden moeten in beide registers dezelfde personen staan vermeld.
  • Heeft uw stichting of vereniging een directeur? Alleen als de directeur ook statutair bestuurder is moet hij of zij worden ingeschreven in het UBO-Register (als hoger leidinggevende).
  • Tijdens de inschrijving kunt u niet halverwege opslaan, dus zorg ervoor dat alle gegevens van tevoren compleet én bij de hand zijn. Dit geldt bij stichtingen met hoger leidinggevenden met name voor de ID-bewijzen van de UBO’s. Per UBO dient een pdf van het ID-bewijs toegevoegd te worden met duidelijk zichtbaar BSN, voor- en achterkant en in kleur. De foto mag onherkenbaar worden gemaakt. Voor hoger leidinggevenden hoeft overigens geen document toegevoegd te worden waaruit de UBO-status blijkt (dat moet voor ander UBO-categorieën wel).

Bij vragen of onduidelijkheden kunnen bestuurders van stichtingen contact met Orchestra opnemen: t.haremaker@orchestra-contact.com

Auteur: Edwin Venema