Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

En opnieuw staat de giftenaftrek op de tocht

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil fors snijden in de giftenaftrek, zowel voor ondernemers als burgers. Het wordt hierdoor fiscaal veel minder aantrekkelijk om te schenken aan goede doelen en kerken. Dat kan een forse strop betekenen voor goede doelen en kerken. Landelijke petitie Een groot aantal koepels en goede doelen…

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil fors snijden in de giftenaftrek, zowel voor ondernemers als burgers. Het wordt hierdoor fiscaal veel minder aantrekkelijk om te schenken aan goede doelen en kerken. Dat kan een forse strop betekenen voor goede doelen en kerken.

Landelijke petitie

Een groot aantal koepels en goede doelen uit de filantropiesector heeft het nieuwe kabinet inmiddels via een landelijke dagbladencampagne met petitie ‘Red de giftenaftrek!’ opgeroepen om de aangekondigde versobering niet door te zetten. De zorg van de initiatiefnemers van de petitie is dat deze maatregel grote gevolgen heeft voor het geefgedrag aan goede doelen en kerken. De verwachting is dat zij jaarlijks tientallen miljoen aan giften zullen mislopen. 

Wel doeltreffend, maar niet doelmatig

Het is niet de eerste keer dat de giftenaftrek ter discussie staat. Nog onlangs onderzocht filantropiehoogleraar Paul Smeets (UvA) samen met SEO Amsterdam Economics  voor het Ministerie van Financiën de effecten van de giftenaftrek op donaties.  De belangrijkste conclusie is dat de giftenaftrek wel doeltreffend is, omdat deze het geven aan goede doelen en cultuur stimuleert, maar daarentegen niet doelmatig omdat er weinig extra wordt gegeven door de giftenaftrek en de regeling de overheid meer kost dan het voor de goede doelen oplevert. 

Stimuleren geefgedrag

De laatste conclusie lijkt voor het nieuwe kabinet voldoende aanleiding om het mes in de regeling te zetten. Het argument dat de regeling niet doelmatig is, wordt geregeld gebruikt om dan maar de gehéle giftenaftrek ter discussie te stellen. Die discussie raakt daarbij het grondmotief van de regeling. De giftenaftrek is een aftrekpost in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het doel van de aftrek is het stimuleren van geefgedrag aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) om hun financiële positie te versterken. Voor giften aan culturele ANBI’s (de ‘multiplier’) is er een extra aftrek van 25% (met een maximum van €1.250) in de inkomstenbelasting en 50% (met een maximum van € 2.500) in de vennootschapsbelasting om het ophalen van private financiering verder te ondersteunen.

Giftensubsidie nog niet in beeld

Principiële voorstanders van de regeling vinden dat de overheid trouw moet blijven aan haar intentie om de geefbereidheid te stimuleren en zich niet moet laten leiden door economische uitgangspunten. Die boodschap lijkt nu aan dovemans oren gericht.

Het is nog onduidelijk of het nieuwe kabinet bereid is om een alternatief voor de giftenaftrek, de giftensubsidie, in overweging te nemen. Die zou doelmatiger kunnen zijn dan de bestaande regeling. Het Verenigd Koninkrijk maakt gebruik van zo’n giftensubsidie. Bij de geefsubsidie ontvangt het goede doel in aanvulling op de gift een percentage dat samenhangt met de hoogte van de gift, in plaats van de gever. Dit subsidiesysteem wordt ‘matching’ genoemd doordat de overheid de gift matcht met een subsidiepercentage. Bij de invoering van een geefsubsidie zou de uitvoerbaarheid voor de overheid en de gever verbeteren, maar daarentegen de uitvoerbaarheid voor goede doelen juist verslechteren. 

  • U kunt de petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’ ondertekenen op reddegiftenaftrek.nl.
  • Het evaluatierapport van de giftenaftrek kunt u downloaden via deze link.

Lees ook ons artikel over de evaluatie van de giftenaftrek: klik hier

Auteur: Orchestra