Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

‘Geven in Nederland 2024’: bedrijven zakken weg, nalatenschappen in de lift

Op 19 juni werd het tweejaarlijkse onderzoek “Geven in Nederland” van de VU gepresenteerd met trends in het geefgedrag van de Nederlandse huishoudens (inclusief nalatenschappen), fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen. Dat wil zeggen over het geefjaar 2022. Er was goed en minder goed nieuws: de nalatenschappen zitten in de lift, maar de bedrijven maakten een forse…

Op 19 juni werd het tweejaarlijkse onderzoek “Geven in Nederland” van de VU gepresenteerd met trends in het geefgedrag van de Nederlandse huishoudens (inclusief nalatenschappen), fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen. Dat wil zeggen over het geefjaar 2022. Er was goed en minder goed nieuws: de nalatenschappen zitten in de lift, maar de bedrijven maakten een forse stap terug.

De belangrijkste resultaten

Nederland gaf in het jaar 2022 5,3 miljard euro aan goede doelen. Dit is minder dan in het coronajaar 2020. Als percentage van het BBP gaven we nog niet eerder zo weinig (0,62%). Vooral bedrijven gaven minder in 2022. Wel nam het percentage van de bevolking dat goede doelen steunt toe. Het percentage Nederlanders dat in 2022 vrijwilligerswerk doet is 45% en is bijna gelijk aan het percentage in 2020. De onderzoekers verwachten dat giften via nalatenschappen de komende jaren sterk zullen stijgen. 

Bedrijven zakten weg

 • Giften van bedrijven daalden van 2,2 miljard euro in 2020 naar 1,8 miljard euro in 2022: een daling van maar liefst 18%. Mogelijk is dit een gevolg van inflatie en financiële onzekerheid.
 • Bedrijven geven weliswaar minder, maar zetten zich in toenemende mate in als vrijwilliger via pro-bonowerk (werknemersvrijwilligerswerk) of door werknemers te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

Particulieren: meer en toch minder

 • Giften van particulieren stegen licht tot 2,2 miljard euro (een stijging van 0,9%), mede door de actie voor Oekraïne die 184 miljoen euro opbracht. Gecorrigeerd voor inflatie is de waarde van giften van particulieren echter gedaald.
 • Het percentage huishoudens dat doneert steeg licht van 73% in 2020 naar 76% in 2022.
 • Gemiddeld werd er in 2022 per huishouden 352 euro gedoneerd (dit was 360 euro in 2020).

Nalatenschappen komen door 

 • De inkomsten uit nalatenschappen voor goede doelen stegen de afgelopen jaren en deze trend zet door, zoals GIN2024 ziet, vooral in de sectoren gezondheid, internationale hulp en cultuur.
 • Vergrijzing en een toenemend aantal mensen zonder kinderen leiden tot meer nalatenschappen.
 • De GIN-onderzoekers verwachten dat de inkomsten zullen oplopen tussen 2,1 en 6,7 miljard euro per jaar tot 2048.

Vrijwilligerswerk stabiel

 • 45% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk (dit is gelijk aan 2020).
 • De populairste sectoren zijn sportverenigingen en zorg.
 • Vrijwilligers in de sectoren vluchtelingenwerk, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking besteden gemiddeld de meeste tijd aan hun vrijwilligerswerk, namelijk 35 uur.

Fondsen en loterijen ook stabiel

 • Goede doelen ontvingen in 2022 zo’n 576 miljoen van loterijen en 397 miljoen uit de opbrengst van het vermogen van fondsen. Deze bedragen zijn nagenoeg gelijk aan de bijdragen in 2020.

De veertiende editie van het GIN-onderzoek is hier online te lezen als gratis pdf. Een gedrukte versie van Geven in Nederland 2024 is hier te bestellen.

Auteur: Edwin Venema