Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

SBF-leden zien meer heil in gelegenheidscoalities

De juridische entiteit Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie wordt opgedoekt. Als sinds 2006 trekken de brancheorganisaties FIN (de branchevereniging van fondsen en foundations en klant van Orchestra), Goede Doelen Nederland en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) samen op in de contacten met overheid, politiek en andere stakeholders. De belangen van de specifieke achterbannen liepen in de praktijk…

De juridische entiteit Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie wordt opgedoekt. Als sinds 2006 trekken de brancheorganisaties FIN (de branchevereniging van fondsen en foundations en klant van Orchestra), Goede Doelen Nederland en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) samen op in de contacten met overheid, politiek en andere stakeholders. De belangen van de specifieke achterbannen liepen in de praktijk echter te vaak uit elkaar, waardoor de SBF naar eigen zeggen te veel aan slagkracht inboette. De Stichting Beheer SBF wordt nu ontbonden en er zal vaker ingezet worden op gelegenheidscoalities afhankelijk van het thema.

Snelle coalities

Op de website van de SBF staat te lezen: “Wij hebben als samenwerkingspartners geconstateerd dat bij het behartigen van de belangen van het maatschappelijk initiatief onze samenwerking – in de huidige juridische vorm – de laatste jaren aan effectiviteit heeft ingeboet. Wij zijn van mening dat het voor de komende tijd beter is om brede coalities met verschillende partijen in het maatschappelijk middenveld vorm te geven. 

De drie SBF-partners hechten eraan het belang van de eigen achterban zo goed als mogelijk te kunnen behartigen. Dit impliceert dat de SBF-partners in coalitieverband samen blijven optrekken, echter in een ander vorm dan voorheen. De Stichting Beheer SBF zal worden ontbonden waarmee ruimte ontstaat om bij specifieke ontwikkelingen snel coalities met elkaar en met andere belanghebbende partijen aan te gaan voor een slagvaardige en krachtige belangenbehartiging.”

Andere invalshoek

In een vraaggesprek met filantropie-opinieplatform De Dikke Blauwe zegt FIN-directeur Siep Wijsenbeek over de uiteenlopende belangen van de SBF-leden: “‘Als brancheorganisaties binnen SBF stemden we alles met elkaar af, we wilden verschillen overbruggen. Kijk naar de bestedingscriteria van ANBI’s. Het mechanisme is: wat binnenkomt moet je ook uitgeven. Dat is bij een vermogensfonds anders dan bij een fondsenwervende instelling. Een vermogensfonds heeft een stamkapitaal zodat het vermogen het geefgeld genereert. Een andere invalshoek.”

Losser verband

Toch ziet Wijsenbeek ook overeenkomsten: “Ondanks het feit dat belangen van onze fondsen en foundations deels anders zijn dan die van goede doelen, zijn er ook overeenkomsten. Op belangrijke thema’s behoren wij samen met de goede doelen en de kerken tot de filantropie. We blijven samen optrekken, maar niet in één beheersstichting. Het is al ingewikkeld genoeg om onze leden goed voor het voetlicht te brengen. Ik denk dat het beter werkt als we blijven samenwerken, zij het in een losser verband.”

Wilt u weten hoe Orchestra klanten als FIN bedient? Klik hier.

Auteur: Edwin Venema