Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Koepel GDN komt met publicatie over “de onmisbaarheid van goede doelen”

Tijdens een presentatie en een aansluitende discussie met stakeholders in perscentrum Nieuwspoort presenteerde Goede Doelen Nederland de publicatie “Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving?” De goede doelenkoepel probeert er opnieuw een signaal mee af te geven in de richting van politiek en overheid dat filantropie geen luxe is, maar – naast overheid en…

Tijdens een presentatie en een aansluitende discussie met stakeholders in perscentrum Nieuwspoort presenteerde Goede Doelen Nederland de publicatie “Wat maakt goede doelen onmisbaar voor onze samenleving?” De goede doelenkoepel probeert er opnieuw een signaal mee af te geven in de richting van politiek en overheid dat filantropie geen luxe is, maar – naast overheid en markt – een onmisbaar en samenbindend fundament onder onze democratie. De hartekreet is: “geef ons de ruimte!”

Jaarlijks 5 miljard euro

Directeur-bestuurder van Goede Doelen Nederland Margreet Plug zegt in haar voorwoord: “Goede doelen ontstaan vanuit betrokken burgers die hetzelfde ideaal delen. Omdat ze geven om de samenleving, om de wereld en om elkaar. Ze komen op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en ver daarbuiten. Komen in actie in tijden van crisis, rampen en oorlogen. Bestrijden ziektes en beschermen kostbare natuur en cultuur. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de steun uit de samenleving. Miljoenen mensen, maar ook bedrijven, vermogensfondsen, overheid en goededoelenloterijen dragen jaarlijks samen meer dan 5 miljard euro bij aan uiteenlopende maatschappelijke doelen. Bijna de helft van de Nederlanders doet wel eens vrijwilligerswerk. Het is goed te beseffen dat de maatschappelijke waarde hiervan vele malen groter is dan in geld uit te drukken valt. Voor de betrokken Nederlanders én voor de samenleving als geheel.”

NL knarsend tot stilstand

In de publicatie wordt de maatschappelijke waarde van goede doelen uiteengezet aan de hand van verschillende voorbeelden en door uitspraken van diverse opinieleiders. De vraag die hierbij wordt gesteld is: bedenk eens hoe onze samenleving en de wereld eruit zouden zien zónder het werk van goede doelen. “Dan zou Nederland knarsend en piepend tot stilstand komen”, is één van deze uitspraken. 

Leidraad in het boek zijn de zes basisfuncties die GDN toekent aan goede doelen: “helpen en oplossen”, “innoveren en veranderen”, “signaleren en agenderen”, “zingeving en voldoening”, “sociale cohesie” en “veerkracht”.

“Geef ons de ruimte”

Margreet Plug laat over de bedoeling van de publicatie geen misverstand bestaan, tegen de achtergrond van allerlei (vooral fiscale) wetgeving die drempels opwerpt voor het werk van haar achterban: “Het is een groot gezamenlijk belang dat goede doelen de ruimte hebben om hun werk te kunnen blijven doen. We ervaren helaas dat deze ruimte niet vanzelfsprekend is. De overheid neemt steeds vaker maatregelen die, bedoeld of onbedoeld, de ruimte om te geven en steun te vragen inperken. Daarom vragen wij heel expliciet: geef ons die ruimte. Graag zetten wij het gesprek met overheid en politiek daarover voort en doen concrete voorstellen hoe in de voorbereiding van wet- en regelgeving, die onze sector raakt, de maatschappelijk impact van goede doelen meegewogen kan worden.”

De publicatie is te downloaden via deze link.

Auteur: Edwin Venema