Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Vermogensfonds Zabawas gaat met Orchestra in zee en gaat met de geboden dienstverlening structureel op kosten besparen

v.l.n.r.: Pieter Boot (Secretaris Zabawas), Dave Price (Head of Portfoliomanagement Orchestra), Ramon van Eijck (Directeur Secretariaat Zabawas), Arne van Meer (Penningmeester Zabawas), Wouter Hofhuis (Managing Partner Orchestra), Jaap Funnekotter (Voorzitter Zabawas) en Steven Rost Onnes (Business Development Orchestra). En opnieuw gaat een vermogensfonds structureel en aanzienlijk op haar kosten besparen en houdt daardoor meer over…

v.l.n.r.: Pieter Boot (Secretaris Zabawas), Dave Price (Head of Portfoliomanagement Orchestra), Ramon van Eijck (Directeur Secretariaat Zabawas), Arne van Meer (Penningmeester Zabawas), Wouter Hofhuis (Managing Partner Orchestra), Jaap Funnekotter (Voorzitter Zabawas) en Steven Rost Onnes (Business Development Orchestra).

En opnieuw gaat een vermogensfonds structureel en aanzienlijk op haar kosten besparen en houdt daardoor meer over voor haar bestedingsbudget. Op 1 december tekende Stichting Zabawas de documenten die de samenwerking met Orchestra bezegelen. Dat gebeurde op het Haagse kantoor van Orchestra, dat vanaf 2024 het gehele vermogensbeheer en de administratie voor dit fonds gaat verzorgen.

Legacy echtpaar Zanen-Bakker

Stichting Zabawas werd opgericht in 2004 door de heer C.J. Zanen. Hij was bij leven DGA en later (gedelegeerd) commissaris van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep, dat in 1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

De heer Zanen bepaalde samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan de door hem opgerichte Stichting Zabawas (Zanen Bakker Wassenaar). De heer Zanen overleed in 2005 en mevrouw Zanen-Bakker in 2013. De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.

De familiestichting – lid van koepel FIN en geregistreerd als ANBI – keert uit over het rendement op het gedoneerde familievermogen.

Ratio kosten-per-donatie omlaag

De keuze om met één nieuwe partner voor zowel vermogensbeheer als administratie te gaan samenwerken is volgens de stichting ingegeven door de ambitie om de ratio ‘kosten-per-donatie’ aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast bieden nieuwe ontwikkelingen op IT-gebied en de door Orchestra geboden projectadministratie-oplossing ook volop mogelijkheden om structurele kostenbesparingen door te voeren. “Het bestuur handelt in het belang van een zo ruim als mogelijk budget voor donaties aan de door de oprichters bepaalde sectoren.”

Meer budget, meer impact

Steven Rost Onnes, verantwoordelijk voor Business Development bij Orchestra, over de nieuwe samenwerking: “In ons dienstenpakket kunnen wij voor Zabawas, door ons vermogensbeheer in combinatie met de financiële en projectadministratie, direct een besparing van een kleine 2,5 ton per jaar realiseren. Zonder dat dit ten koste gaat aan functionaliteit of betrouwbaarheid. Dat is serieus geld dat de stichting kan toevoegen aan haar bestedingsbudget en draagt dus ook bij aan het vergroten van de maatschappelijke impact van Zabawas.”


Informatie over Zabawas:

Bekijk de website, klik hier.

Voor het jaarverslag 2022, klik hier.

Het huidige bestuur bestaat uit: Voorzitter Jaap Funnekotter, Vicevoorzitter Monika Milz, Secretaris Pieter Boot, Penningmeester Arne van Meer en de bestuursleden, Femke Hameetman, Emma Patijn en Jeroen van Eeghen.

Wilt u weten welke goededoelenorganisaties nog meer klant zijn van Orchestra? Klik hier.

Auteur: Edwin Venema