Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Oekraïne-crisis en beleggen: allesbehalve paniekvoetbal

Na de Covid 19-pandemie is de oorlog in de Oekraïne opnieuw een grote disruptieve gebeurtenis op mondiale schaal, waarvan de uitkomsten uiterst onzeker zijn. Welke gevolgen heeft dit geopolitieke conflict op de financiële markten en hoe gaat Orchestra daarmee om als belegger voor haar klanten? We spraken met Dave Price, portfoliomanager en partner van Orchestra:…

Na de Covid 19-pandemie is de oorlog in de Oekraïne opnieuw een grote disruptieve gebeurtenis op mondiale schaal, waarvan de uitkomsten uiterst onzeker zijn. Welke gevolgen heeft dit geopolitieke conflict op de financiële markten en hoe gaat Orchestra daarmee om als belegger voor haar klanten? We spraken met Dave Price, portfoliomanager en partner van Orchestra: ‘We doen nooit aan paniekvoetbal. Hoe dreigend een crisis ook is, wij houden als beleggers het vizier consequent op de lange termijn.’

Dave Price en zijn team hebben regelmatig contact met hun klanten, zowel charitatieve fondsen als vermogende particulieren, maar van paniek of nervositeit ook bij hen is voorlopig niets te merken. Price: ‘Natuurlijk krijgen wij ook vragen over de mogelijke gevolgen van de Oekraïne-crisis. Dat is een begrijpelijke, natuurlijke belangstelling, maar het betekent niet dat er nu opeens grote verschuivingen plaatsvinden. Als professionele beleggers weten we dat je nooit drastisch moet schakelen, en al helemaal niet in het oog van een storm. Wij zitten er voor onze klanten in voor de lange termijn en handelen in lijn met de risico’s die wij met hen hebben afgesproken. Dat vizier op die verdere horizon verandert niet opeens door een grote crisis.’

Voorsorteren in emerging markets

Dat betekent niet dat Orchestra als een kip naar het onweer kijkt en met de armen over elkaar blijft zitten. Het team en ons Investment Committee, waarin onder anderen de externe topexperts Kees de Kort en Remco Soer adviseren, spelen dezer weken heel kort op de bal en overleggen in een hogere frequentie dan normaal. Price: ‘Uiteraard kunnen er verschuivingen in je portefeuilles optreden doordat de risico’s veranderen. Of omdat je moet voldoen aan internationale sanctieverplichtingen. Voor Orchestra speelt dat trouwens niet, omdat wij in Rusland al een heel lage exposure hadden. Dat was een bewuste beleidskeuze rond onze positie in de zogenoemde emerging markets. De beleggers zijn er jarenlang aan gewend geraakt dat er in die opkomende markten, zoals Rusland en China, werd belegd toen die zich meer gingen openstellen voor buitenlandse investeerders, maar wij hadden in Q4 van vorig jaar al besloten om uit tactische overwegingen die markten te verlaten. Niet omdat wij een glazen bol hebben, maar omdat we al enige tijd een proces zien dat die emerging markets door nationalistische en geopolitieke ontwikkelingen juist weer geslotener worden en dus meer risico’s gaan opleveren.’

Structuurveranderingen

Voorsorteren in de portefeuilles is dus onderdeel van het lange termijnspel. Price: ‘In chaos handel je niet door transacties te doen, maar bijvoorbeeld voorgenomen beleidskeuzes uit te stellen en te leren van voorgaande crises. Van de pandemie hebben we geleerd dat als de economie deels wordt ‘uitgezet’, de structuur ook een beetje verandert. Je zag ketenverstoringen waardoor je met bepaalde sectoren als belegger echt een pas op de plaats moest maken. Concreet betekende dat voor ons een over-weging van bijvoorbeeld de sectoren technologie en consumentengoederen. Pas in mei 2020, na de eerste schokgolf van de pandemie, hebben wij die posities ingenomen voor de langere termijn in ons beleggingsbeleid. De kans bestaat dat dit na Oekraïne-crisis weer gaat gebeuren door de vele sancties, maar het is nu te vroeg om die analyse al definitief te maken. Hetzelfde geldt voor het rentebeleid: we weten nog niet wat de crisis daarmee zal doen en de reactie van ECB en FED. Dat heeft ook gevolgen voor het beleggen.’

De beurs in oorlogstijd

Hoe reageerden de beurzen in historisch perspectief op oorlogen? Beleggingsexperts Arend Jan Velsink en Thomas van Ossenbruggen van Brand New Day onderzochten welke effecten politieke spanningen hebben op het beleggingsrendement. De twee analisten laten zien hoe westerse beurzen in het verleden reageerden op geweldsuitbarstingen en oorlogen.

Toen de Verenigde Staten door de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 betrokken raakten bij de Tweede Wereldoorlog, kelderde de Amerikaanse beurs in één dag met bijna vier procent. Het dieptepunt werd na 143 dagen bereikt. Op dat moment waren de grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven samen met een vijfde in waarde gedaald. Daarna ging het weer in opgaande lijn: in de resterende oorlogsjaren steeg de Amerikaanse beurs zelfs in waarde.

Cijfers van de Engelse beurs laten een vergelijkbare ontwikkeling zien. Ook de Engelse aandelenmarkt reageerde in eerste instantie heftig op de oorlog, maar een beursdaling op de lange termijn bleef desondanks uit. De Engelse beurs liet gedurende het verloop van de oorlog eveneens een stijging zien. En dat geldt ook voor de beursreacties op de Vietnamoorlog en ‘nine eleven’ in de VS.

Hoofd koel houden

Lessen? Beleggers moeten zich niet gek laten maken door kortstondige onrust, omdat het effect van de onrust op de aandelenkoersen per definitie onbekend is. Dat geldt nu ook voor de Oekraïne-oorlog. Dave Price: ‘Beursfeiten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst, maar ze kunnen wel een indicatie geven. Niemand kan de toekomst voorspellen en de prestaties van de financiële markten net zomin. Wel suggereert het verleden dat beurzen altijd weer opkrabbelen na een oorlog. Daarin ligt, opnieuw, ook de kern besloten van onze strategie: beleggen als een marathonloper, niet als een sprinter.’


Raad & daad

Wilt u meer weten over ons portfoliomanagement en onze vaste vergoeding als onderdeel van geïntegreerd vermogensbeheer? Orchestra helpt u met raad en daad. Neem contact met ons op voor nader advies en ondersteuning: contact@orchestra-contact.com

Auteur: Orchestra