Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Filantropiebrede brandbrief over toegang en gebruik van betaalrekeningen

Een groot aantal filantropische koepels, waaronder SBF, Goede Doelen Nederland en FIN, hebben recent een oproep gedaan aan minister Kaag om de problemen, die maatschappelijke organisaties ondervinden bij de toegang tot en het gebruik van het betaalsysteem, te helpen aanpakken. In een brandbrief wordt opnieuw gesignaleerd dat de gestapelde financiële anti-terreur en witwasmaatregelen op fondsen…

Een groot aantal filantropische koepels, waaronder SBF, Goede Doelen Nederland en FIN, hebben recent een oproep gedaan aan minister Kaag om de problemen, die maatschappelijke organisaties ondervinden bij de toegang tot en het gebruik van het betaalsysteem, te helpen aanpakken. In een brandbrief wordt opnieuw gesignaleerd dat de gestapelde financiële anti-terreur en witwasmaatregelen op fondsen en vrijwilligersorganisaties in Nederland verregaande negatieve gevolgen hebben. Dit gaat zowel over onboarding problemen bij banken, problemen bij het overmaken van geld naar het buitenland, als over het stopzetten van bestaande contracten bij banken en payment service providers, zonder dat daartoe concrete aanleiding is.

Dringend verzoek maatschappelijk middenveld

De ondertekenaars van de brandbrief wijzen Kaag erop dat veel charitatieve instellingen niet alleen een substantiële organisatielast ondervinden als gevolg van derisking door financiële instellingen, maar soms moeten zij afzien van activiteiten of zelfs helemaal de deuren sluiten.

De brief meldt: ‘Ondergetekenden hebben deze signalen bij herhaling bij het ministerie van Financiën gemeld. Ook diverse banken en payment service providers erkennen de problematiek en stellen dat interventie van het ministerie van Financiën ten aanzien van De Nederlandsche Bank nodig is. Vooralsnog is er geen concrete actie uit voortgekomen. Een verzoek met uw voorganger te kunnen spreken, is onbeantwoord gebleven. Wij maken ons ernstige zorgen over de civiele ruimte en het voortbestaan van het Nederlands maatschappelijk middenveld en doen dan ook een dringend verzoek tot een overleg met u.’

Niet verhalen op de rekeninghouder

De problemen met de banken en andere financiële instellingen passen in een stapeling van overheidsmaatregelen die witwassen en terrorismefinanciering moeten helpen voorkomen, en die intussen als disproportioneel worden ervaren. De UBO-registratie is daarvan dezer dagen – de deadline voor inschrijving is 27 maart – het schrijnendste voorbeeld.

De ondertekenaars: ‘Alle partijen ervaren een steeds zwaardere last rond een probleem dat niet door de betrokkenen veroorzaakt wordt of waarvan zij vinden dat de meest effectieve oplossing niet bij hen ligt, maar bij de financiële instellingen. De rekening komt, in alle opzichten, bij de goede doelen en vrijwilligersorganisaties te liggen. En daarmee bij de burger en de samenleving. Financieel, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht. Van initiatieven die gestopt moeten worden tot de volhouders die, bovenop de stapeling aan verplichtingen uit hoofde van andere (nieuwe) wetgeving, vele uren meer besteden aan verplichtingen die totaal disproportioneel zijn vergeleken met het risico dat onze organisaties lopen om misbruikt te worden voor terrorismefinanciering. Daarnaast worden de gestegen kosten van onboarding en controles op transacties naar het buitenland nu rechtstreeks verhaald op de rekeninghouder.’

Menselijke maat uit beeld

Volgens de ondertekenaars zien alle betrokken partijen wel praktische oplossingen, maar laat de overheid na om zelf actie te ondernemen en is de menselijke maat intussen ver uit het zicht verdwenen: ‘Door het maatschappelijke veld als hoog risico voor terrorismefinanciering te beschouwen zoals wordt geconcludeerd in de Nationale Risico Analyse (NRA) Terrorisme Financiering 2016-2019, worden we onevenredig zwaar geraakt door de regels die voortkomen uit de Wet Witwassen en Financiering van Terrorisme en andere wet- en regelgeving zoals de UBO-registratie. De NRA is vooral gebaseerd op de analyse van experts die onvoldoende kennis hebben over de goede doelen sector en vrijwilligersorganisaties en niet op basis van bewijs over mogelijk misbruik. We zijn nu beland in een situatie waarbij de menselijke maat en wat in alle redelijkheid van organisaties kan worden verwacht om aan te tonen dat we ons bewust zijn van misbruik en hiertegen maatregelen hebben genomen, buiten beschouwing wordt gelaten.’

Ondanks kamervragen, publicaties in landelijke media heeft het ministerie van Financiën nog niet gereageerd.

De ondertekenaars: CBF, CIO, FIN, Goede Doelen Nederland, Human Security Collective, LSAbewoners, Partin,Partos SBF, Verenigde Betaal Instellingen Nederland, Vereniging NOV, WO=MEN

Klik hier voor de brief.

 

Auteur: Edwin Venema