Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Sector en kabinet zien Charity Commission in Nederland niet zitten

Ruim een jaar geleden werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin gevraagd werd een verkenning te doen naar de meerwaarde van een ander stelsel van toezicht, naar voorbeeld van de Charity Commission in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels hebben het Kabinet en de sector (vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) gereageerd op de motie…

Ruim een jaar geleden werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin gevraagd werd een verkenning te doen naar de meerwaarde van een ander stelsel van toezicht, naar voorbeeld van de Charity Commission in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels hebben het Kabinet en de sector (vertegenwoordigd door de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) gereageerd op de motie hierover. Beide zien geen meerwaarde in een ander stelsel van toezicht in Nederland.

De motie werd destijds ingediend door het CDA en D66 (en later aangenomen) tijdens het debat in januari 2021 over de uitkomsten van de zogenoemde POCOB (Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland). Inmiddels heeft het kabinet gereageerd op deze motie. Duidelijk is dat zij in een ander stelsel van toezicht noch in een Charity Commission meerwaarde ziet.

De SBF-partners, waaronder Goede Doelen Nederland en FIN (vermogensfondsen), sluiten zich hierbij aan. Zij zijn voorstander van een stelsel met duidelijke basale wettelijke verplichtingen voor álle maatschappelijke organisaties, een robuust ANBI-stelsel en zelfregulering van de sector zelf.

Het kabinet stelt zich in een kamerbrief op het standpunt dat invoering van de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) van belang is voor toezicht op de gehele maatschappelijke sector. Hoe dat in zijn werk zou moeten gaan, is op dit moment nog niet duidelijk. In de komende periode wordt over de WTMO meer bekendgemaakt. De Tweede Kamer sprak vorige week af deze kabinetsreactie te betrekken bij de verdere behandeling van de WTMO.

Lees hier de volledige kabinetsreactie.

Bronnen: SBF, Goede Doelen Nederland, Tweede Kamer

Auteur: Edwin Venema