Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Onderzoek ABN AMRO Mees Pierson: “Stijgende kosten leiden tot krimp donatiebudget”

De toegenomen inflatie en hoge energieprijzen zijn de voornaamste redenen voor krimp van het donatiebudget van Nederlanders. Dat constateert de afdeling Filantropie Advies van ABN AMRO MeesPierson na een eigen onderzoek naar ons geefgedrag. Het aandeel Nederlandse donateurs dat 50 euro of meer geeft daalt fors. Maar er is ook goed nieuws: het aantal donateurs…

De toegenomen inflatie en hoge energieprijzen zijn de voornaamste redenen voor krimp van het donatiebudget van Nederlanders. Dat constateert de afdeling Filantropie Advies van ABN AMRO MeesPierson na een eigen onderzoek naar ons geefgedrag. Het aandeel Nederlandse donateurs dat 50 euro of meer geeft daalt fors. Maar er is ook goed nieuws: het aantal donateurs is ongeveer gelijkgebleven aan dat van vorig jaar en het aandeel ‘kleingevers’ tot 50 euro is wél toegenomen. Ook is er een trend zichtbaar: de populariteit van meerdere losse donaties stijgt, aldus de onderzoekers.

De toegenomen inflatie (50 procent), hoge energieprijzen (48 procent) en mogelijk dreigende recessie (45 procent) worden vaak genoemd als reden om minder te kunnen of willen doneren, volgens de onderzoekers. Wel geeft bijna één op de twee Nederlanders aan graag meer te doneren als hun budget dit toe zou laten.

Top 3 doelen ongewijzigd

De top 3 van categorieën waaraan het meest gegeven wordt, blijft wel ongewijzigd. Zo doneren Nederlanders net als vorig jaar het liefst aan goede doelen en maatschappelijke organisaties die betrekking hebben op Gezondheid, Zorg & Welzijn, gevolgd door Humanitaire hulp en Mensenrechten en Natuur, Milieu en Dieren. Zij geven hierbij het liefst aan goede doelen die impact maken binnen de eigen landsgrenzen, zoals landelijk en regionaal. 

Impact en transparantie zijn belangrijk

Die impact, of het vermeende gebrek eraan, is belangrijk voor de (niet)gevers. Een grote meerderheid van de donateurs geeft aan dat goede doelen en maatschappelijke organisaties onmisbaar zijn in onze samenleving. Desondanks vinden zowel donateurs als Nederlanders die niet geven diverse belemmeringen op hun pad. Zo willen gevers graag zelf kunnen bepalen wat de hoogte en de duur van hun donatie is. Verplichtingen om periodiek te doneren stuit steeds meer donateurs tegen de borst. De niet-donateurs vinden dat goede doelen te veel geld uitgeven aan interne zaken of zij hebben er geen vertrouwen in dat hun geld goed terecht komt, aldus het onderzoek.

Geven In Nederland

Of de dip in het donatiebudget structureel is, valt uit het ABN AMRO Mees Pierson-onderzoek niet af te leiden. Ook is niet direct duidelijk hoe representatief het onderzoek is voor de gehele Nederlandse bevolking. Daarvoor is het langlopende onderzoek van de VU (“Geven in Nederland”, sinds 1995) een betrouwbaarder bron. Het meest recente GIN-onderzoek verscheen vorig jaar, maar gaat hoofdzakelijk over het geefjaar 2020. 

Bron: ABN AMRO Mees Pierson

Auteur: Edwin Venema