Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Steven Rost Onnes: “We kunnen echt iets betekenen voor goede doelen”

Steven Rost Onnes (1970) was jarenlang bestuurder van een ANBI. Hij weet als ervaringsdeskundige dus als geen ander wat klanten van Orchestra Charity Office verlangen. “En dat we meer doen dan ze in eerste instantie verwachten, dankzij onze specialisatie, aanwezige kennis en kunde en allesomvattende dienstverlening”, zegt hij. Daarom kan hij zijn nieuwe werkgever van…

Steven Rost Onnes (1970) was jarenlang bestuurder van een ANBI. Hij weet als ervaringsdeskundige dus als geen ander wat klanten van Orchestra Charity Office verlangen. “En dat we meer doen dan ze in eerste instantie verwachten, dankzij onze specialisatie, aanwezige kennis en kunde en allesomvattende dienstverlening”, zegt hij. Daarom kan hij zijn nieuwe werkgever van ganser harte aanbevelen bij de fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen die interesse tonen. Steven is op 1 januari 2022 begonnen en wandelt sindsdien dagelijks naar het kantoor in Den Haag. “Ik woon er drie straten vandaan.”

Wat heb je hiervóór gedaan?

“Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam en ben daarna aan de slag gegaan bij diverse bedrijven in verschillende commerciële functies. Tussendoor ben ik ook nog vijf jaar zelfstandig ondernemer geweest; ik had een bedrijf dat in Nederland en België op abonnementsbasis kortingsbonnen verzorgde voor medewerkers en consumenten.”

Wat is de rode draad in je carrière?

“Het omgaan met mensen en de inzet op langere-termijnrelaties waarbij je een win-win kunt creëren. Echte partnerships – die geven energie en leiden tot succes. Voor beide partijen. Dat zal ik ook bij Orchestra gaan doen.”

Hoe kwam je in contact met Orchestra?

“Ik was op zoek naar iets nieuws. Heb mezelf afgevraagd waar ik nou werkelijk energie van krijg. Dat is tijd steken in relaties, mensen helpen… Nu én op langere termijn.

Ik kende Orchestra al langer. In een andere rol. Ik ben namelijk één van de oprichters van Vereniging Het Verschil, een vereniging die door het zelf organiseren van activiteiten geld inzamelt vóór en kennis beschikbaar stelt aan kleinere Nederlandse goede doelen.

We kiezen elke twee jaar een nieuw goed doel, waar onze bijdragen in kennis, kunde en geld – tussen de 200.000 en 300.000 euro per periode – een verschil maken.

Ik was daar acht jaar lang de penningmeester. In die tijd zijn we klant geworden van Orchestra. Om de organisatie te professionaliseren, alles goed te regelen. Maar ook de administratie en de governance langjarig te borgen.”

En dat deden ze dus naar wens?

“Zeker. Wat Orchestra Charity Office doet voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen is zeer waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer charitatieve stichtingen en organisaties daarvan zouden moeten profiteren. Bijvoorbeeld door het vermogensbeheer en de administratie beter, goedkoper en overzichtelijker te organiseren.

Administratie is namelijk meer dan alleen cijfers. Ook de processen omtrent subsidieaanvragen, het correct kunnen volgen en uitvoeren van procedures, het kύnnen controleren en toegang hebben tot documenten zijn bijvoorbeeld onderdeel van de administratieve organisatie. Daar wil ik met mijn drive, ervaring en netwerk aan meehelpen. Mijn collega’s delen die passie gelukkig. We hebben een heel leuk en enthousiast team.”

Wat kunnen goede doelen op dat vlak verbeteren?

“De grote voordelen van Orchestra Charity Office zijn die gespecialiseerde dienstverlening voor ANBI’s en het totaalpakket. Rekening houdend met de steeds vernieuwende en uitbreidende richtlijnen en voorwaarden die de ANBI-status met zich meebrengt bijvoorbeeld.

Nog lang niet alle bestuurders van goede doelen zijn er voldoende van doordrongen welke verantwoordelijkheden ze hebben. Ook financieel. En dat ze collegiaal aansprakelijk zijn voor het te voeren beleid, niet alleen de penningmeester. Ze realiseren zich vaak niet dat compliance bij een stichting een zeer belangrijke rol speelt. Dat allerlei zaken en besluiten duidelijk en eenduidig vastgelegd moeten worden en voor iedereen terug te vinden zijn – Tot minimaal zeven jaar terug!”

Dat regelt Orchestra wél?

“Ja. We bieden bijvoorbeeld voor iedere stichting een eigen online omgeving, waar bestuurders van die stichting zogeheten ‘rule & role based’ toegang hebben tot de actuele financiële stand van zaken, facturen, aanvragen of betalingen kunnen accorderen en tevens toegang hebben tot alle relevante documenten en informatie. Dan kún je ook je verantwoordelijkheid nemen. Zo zorgen we voor interne transparantie en controlemogelijkheden. Waar komt het geld vandaan en waar is het aan besteed? Zijn alle procedures gevolgd?

Voor onze beleggingsdienstverlening geldt dit exact zo. Ook hier is er voor iedereen die daartoe bevoegd is, 24/7 inzicht in het belegde vermogen. Bij ons is het doel ten aanzien van vermogensbeheer trouwens niet om naar maximaal rendement te streven, maar juist naar een zo stabiel mogelijk rendement op basis van een vooraf afgesproken risicoprofiel. Daarbij speelt het maken van zo min mogelijk kosten een zeer belangrijke rol. Een vermogensfonds is immers een ‘uitgavefonds, géén beleggingsfonds’. Ook dat is een manier van goed besturen en voor iedereen transparant.

Het mooie is dat Orchestra zelf ook heel transparant is. Over die kosten bijvoorbeeld. Wij werken voor onze dienstverlening met een vaste jaarlijkse vergoeding. Óók voor het vermogensbeheer, dus niet tegen een percentage naar rato van het vermogen. Dat zorgt namelijk voor kostenstapeling waardoor jij als stichting ook extra betaalt bij een groei van het stamvermogen. We zijn de enige in vermogensbeheerland die het zo doen. Je krijgt vooraf duidelijkheid over het tarief van onze dienstverlening en weet ook dat je niet te veel betaalt. Bij charitatieve organisaties is dat nóg belangrijker dan bij wie dan ook… Elke euro die je niet onnodig uitgeeft, kun je aan het goede doel besteden. En daar doe je het als bestuurder uiteindelijk toch voor.”

En jij ook, zo te horen…

“Dat we écht iets kunnen betekenen voor goede doelen en hun bestuurders, is zeker een belangrijke overweging voor me geweest om voor Orchestra te kiezen. Er valt nog veel te winnen voor ANBI’s. Niet alleen als het om een voorspelbaar rendement tegen lage kosten gaat, zeker ook op het gebied van compliance, administratie en governance. Bestuurders hebben er echt iets aan, dat verhaal kan ik niet vaak genoeg vertellen.”


Raad & daad

Wilt u meer weten over de medewerkers van Orchestra? Klik hier

Auteur: Orchestra